TL-N10ME2 Cảm biến tiệm cận chữ nhật Omron

327 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

TL-N10ME2 Cảm biến tiệm cận chữ nhật Omron

A Wealth of Models for All Types of Applications

Sensors

DC 2-Wire Models

Appearance Sensing distance Model
Operation mode
NO NC
Unshielded
462_lu_1_1
17 × 17 5 mm TL-Q5MD1 2M *1 *2 TL-Q5MD2 2M *1
25 × 25 7 mm TL-N7MD1 2M *1 TL-N7MD2 2M *1
30 × 30 12 mm TL-N12MD1 2M *1 TL-N12MD2 2M *1
40 × 40 20 mm TL-N20MD1 2M *1 TL-N20MD2 2M *1

*1. Models with a different frequency are available to prevent mutual interference. The model numbers are TL-N[]MD[]5 and
TTL-Q5MD[]5 (e.g., TL-N7MD15).
*2. Models are also available with robotics (bend resistant) cables . Add “-R” to the model number. (e.g., TL-Q5MD1-R 2M)

DC 3-Wire and AC 2-Wire Models

Appearance Sensing distance Output configuration Model
Operation mode
NO NC
Unshielded
462_lu_1_1
8 × 9 2 mm DC 3-wire, NPN TL-Q2MC1 2M
17 × 17 5 mm TL-Q5MC1 2M *1 *2 TL-Q5MC2 2M
DC 3-wire, PNP TL-Q5MB1 2M
25 × 25 5 mm DC 3-wire, NPN TL-N5ME1 2M *1 *2 TL-N5ME2 2M *1
AC 2-wire TL-N5MY1 2M *1 TL-N5MY2 2M *1
30 × 30 10 mm DC 3-wire, NPN TL-N10ME1 2M *1 *2 TL-N10ME2 2M *1
DC 3-wire, PNP TL-N10MF1 2M *1
AC 2-wire TL-N10MY1 2M *1 TL-N10MY2 2M *1
40 × 40 20 mm DC 3-wire, NPN TL-N20ME1 2M *1 *2 TL-N20ME2 2M *1
AC 2-wire TL-N20MY1 2M *1 TL-N20MY2 2M *1

*1. Models with a different frequency are available to prevent mutual interference. The model numbers are TL-[][]M[][]5
(e.g., TL-N5ME15).
*2. Models are also available with robotics (bend resistant) cables . Add “-R” to the model number. (e.g., TL-Q5MC1-R 2M)

Accessories (Order Separately)

Mounting Brackets

A Mounting Bracket is provided with the Sensor depending on the model number. Check the column for the applicable Sensor.

Type Model Applicable Sensors
Provided with these Sensors Order separately
Mounting Brackets Y92E-C5 TL-N5ME[], TL-N7MD[] TL-N5MY[]
Y92E-C10 TL-N10ME[], TL-N12MD[],
TL-N10MF1[]
TL-N10MY[]
Y92E-C20 TL-N20ME[], TL-N20MD[] TL-N20MY[]
Mounting Brackets for Conduits Y92E-N5C15 TL-N5ME[], TL-N5MY[]
Y92E-N10C15 TL-N10ME[], TL-N10MY[]

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM