RD77GF8 Simple motion module 8 kênh MELSEC iQ-R

237 lượt xem

Ngày: 29/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

RD77GF8 Simple motion module 8 kênh MELSEC iQ-R

Simple motion module specifications

Item RD77GF4 RD77GF8 RD77GF16 RD77GF32 RD77MS2 RD77MS4 RD77MS8 RD77MS16
Number of control axes (axis) 4 8 16 32 2 4 8 16
Operation cycle (ms) 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 0.444, 0.888, 1.777, 3.555
Control unit mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse
Positioning data (data/axis) 600 600 600 600 600 600 600 600
Servo amplifier MR-J4-GF MR-J4-GF MR-J4-GF MR-J4-GF MR-J4-B MR-J4-B MR-J4-B MR-J4-B
Max. distance between stations (m) 100 100 100 100 100 100 100 100
Servo amplifier connection system
CC-Link IE Field
SSCNET Ⅲ/H
External interface*1
40-pin connector ● (2x) ● (2x) ● (2x)
Interpolation function
Linear interpolation (axis) 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4
Circular interpolation (axis) 2 2 2 2 2 2 2 2
Control system
PTP (Point To Point) control
Trajectory control (linear, arc)
Speed control
Speed-position switching control
Speed-torque control
Pressure control
Advanced synchronous control
Acceleration/deceleration process
Trapezoidal acceleration/deceleration
S-curve acceleration/deceleration
Function
Absolute positioning system*2
Mark detection function
*1: For applicable options, please refer to the relevant product manual.
*2: A battery needs to be installed in the servo amplifier for home position backup.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM
SẢN PHẨM LIÊN QUAN