RD75D2 Positioning module 2 kênh MELSEC iQ-R

287 lượt xem

Ngày: 29/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

RD75D2 Positioning module 2 kênh MELSEC iQ-R

Positioning module specifications

Item Transistor output Differential driver output
RD75P2 RD75P4 RD75D2 RD75D4
Number of control axes (axis) 2 4 2 4
Control unit mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse mm, inch, degree, pulse
Positioning data (data/axis) 600 600 600 600
Module backup function Positioning data, and block start data can be saved on flash ROM (battery-less backup)
Starting time (1 axis linear control) (ms) 0.3 0.3 0.3 0.3
Max. output pulse (pulse/s) 200,000 200,000 5,000,000 5,000,000
Max. connection distance between servos (m) 2 2 10 10
Interpolation
Linear interpolation (axis) 2 2, 3, 4 2 2, 3, 4
Circular interpolation (axis) 2 2 2 2
Helical interpolation (axis) 3 3
Control system
PTP (Point To Point) control
Path control (linear, arc, helical)
Speed control
Speed-position switching control
Position-speed switching control
Acceleration/deceleration process
Trapezoidal acceleration/deceleration
S-curve acceleration/deceleration
Fast-start function
Positioning start signal (µs) 8 8 8 8
External command signal (µs) 20 20 20 20
External interface*1
40-pin connector ● (2x) ● (2x) ● (2x)
*1: For applicable options, please refer to the relevant product manual.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM