R610RB Extension base unit 10 khe

104 lượt xem

Ngày: 28/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

R610RB Extension base unit 10 khe

Main base unit (Standard, Extended temperature range)

Item Main base unit (Standard) Extended temp. range main base unit*5
R33B R35B R38B R310RB R312B R310B-HT R38RB-HT
Number of I/O modules installed 3 5 8 10 12 10 8
DIN rail mounting adapter type R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 101 x 190 x 32.5 101 x 245 x 32.5 101 x 328 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5

 

Extension base unit (Standard, Extended temperature range)

Item Extension base unit (Standard) Extended temp. range extension base unit*5
R65B R68B R610RB R612B R610B-HT R68RB-HT
Number of I/O modules installed 5 8 10 12 10 8
Applicable module MELSEC iQ-R Series module
DIN rail mounting adapter type R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 101 x 245 x 32.5 101 x 328 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5

 

RQ extension base unit

Item RQ extension base unit
RQ65B RQ68B RQ612B
Number of I/O modules installed 5 8 12
Applicable module MELSEC-Q Series module
DIN rail mounting adapter type Q6DIN2 Q6DIN1 Q6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 98 x 245 x 44.1 98 x 328 x 44.1 98 x 439 x 44.1

 

Extension cable

Item RC06B RC12B RC30B RC50B RC100B
Cable length*6 (m) 0.6 1.2 3.0 5.0 10.0
*5: Enables standard MELSEC iQ-R Series modules to support extended operating ambient temperature of 0 to 60°C.
*6: Overall cable distance 20 m. 13.2 m with the RQ extension base.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM