R610RB Extension base unit 10 khe

263 lượt xem

Ngày: 28/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

R610RB Extension base unit 10 khe

Main base unit (Standard, Extended temperature range)

Item Main base unit (Standard) Extended temp. range main base unit*5
R33B R35B R38B R310RB R312B R310B-HT R38RB-HT
Number of I/O modules installed 3 5 8 10 12 10 8
DIN rail mounting adapter type R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 101 x 190 x 32.5 101 x 245 x 32.5 101 x 328 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5

 

Extension base unit (Standard, Extended temperature range)

Item Extension base unit (Standard) Extended temp. range extension base unit*5
R65B R68B R610RB R612B R610B-HT R68RB-HT
Number of I/O modules installed 5 8 10 12 10 8
Applicable module MELSEC iQ-R Series module
DIN rail mounting adapter type R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 101 x 245 x 32.5 101 x 328 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5 101 x 439 x 32.5

 

RQ extension base unit

Item RQ extension base unit
RQ65B RQ68B RQ612B
Number of I/O modules installed 5 8 12
Applicable module MELSEC-Q Series module
DIN rail mounting adapter type Q6DIN2 Q6DIN1 Q6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm) 98 x 245 x 44.1 98 x 328 x 44.1 98 x 439 x 44.1

 

Extension cable

Item RC06B RC12B RC30B RC50B RC100B
Cable length*6 (m) 0.6 1.2 3.0 5.0 10.0
*5: Enables standard MELSEC iQ-R Series modules to support extended operating ambient temperature of 0 to 60°C.
*6: Overall cable distance 20 m. 13.2 m with the RQ extension base.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM