R35B Main base unit Standard 5 khe

513 lượt xem

Ngày: 28/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

2,036,000

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

R35B

Main base unit Standard 5 khe

Main base unit (Standard, Extended temperature range)

ItemMain base unit (Standard)Extended temp. range main base unit*5
R33BR35BR38BR310RBR312BR310B-HTR38RB-HT
Number of I/O modules installed3581012108
DIN rail mounting adapter typeR6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm)101 x 190 x 32.5101 x 245 x 32.5101 x 328 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5

 

Extension base unit (Standard, Extended temperature range)

ItemExtension base unit (Standard)Extended temp. range extension base unit*5
R65BR68BR610RBR612BR610B-HTR68RB-HT
Number of I/O modules installed581012108
Applicable moduleMELSEC iQ-R Series module
DIN rail mounting adapter typeR6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm)101 x 245 x 32.5101 x 328 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5101 x 439 x 32.5

 

RQ extension base unit

ItemRQ extension base unit
RQ65BRQ68BRQ612B
Number of I/O modules installed5812
Applicable moduleMELSEC-Q Series module
DIN rail mounting adapter typeQ6DIN2Q6DIN1Q6DIN1
External dimensions (H x W x D, mm)98 x 245 x 44.198 x 328 x 44.198 x 439 x 44.1

 

Extension cable

ItemRC06BRC12BRC30BRC50BRC100B
Cable length*6 (m)0.61.23.05.010.0
*5: Enables standard MELSEC iQ-R Series modules to support extended operating ambient temperature of 0 to 60°C.
*6: Overall cable distance 20 m. 13.2 m with the RQ extension base.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM