Q64TD mô đun 4 đầu vào can nhiệt K

421 lượt xem

Ngày: 28/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

13,193,000

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

Q64TD

Mô đun 4 đầu vào can nhiệt K

Temperature control

High accuracy temperature input modules

System configuration example

●Temperature input module Thermocouple input moduleQ64TDQ64TDV-GHQ68TD-G-H01Q68TD-G-H02

●Temperature input module RTD input moduleQ64RDQ64RD-GQ68RD3-G

Temperature data can be captured by connecting a thermocouple or a resistance temperature detector. Multi-channel (8-channel) input types and channel-isolated types are available. An optimum model for the intended application can be selected.

Lineup

Number of channelsChannel isolatedTemperature input
ThermocoupleRTD
4Q64TD
Q64TDV-GH
Q64RD-G
Q64RD
8Q68TD-G-H01
Q68TD-G-H02
NHẬN XÉT SẢN PHẨM