Q50UDEHCPU MELSEC-Q Series Universal Model QCPU

480 lượt xem

Ngày: 27/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

74,902,000

Hết hàng

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

Q50UDEHCPU

MELSEC-Q Series Universal Model QCPU

Universal Model QCPU

Lineup

QCPU
High-speed Universal model QCPU“”
■ High-speed Universal model QCPU

“”

Lineup

ModelProgram capacityDevice capacity
(Standard device
+Standard RAM)
Standard ROM capacityNo. of I/O pointsBasic operation processing speed (LD instruction)Peripheral connection ports*1Memory card I/F
Q26UDVCPU260K
steps
700K words
(60K+640K)
4102K
bytes
4096 points1.9nsUSB EthernetSD memory card
(SD memory card,
SDHC memory card)
*2
Q13UDVCPU130K
steps
572K words
(60K+512K)
2051K
bytes
USB Ethernet
Q06UDVCPU60K
steps
424K words
(40K+384K)
1025.5K
bytes
USB Ethernet
Q04UDVCPU40K
steps
168K words
(40K+128K)
USB Ethernet
Q03UDVCPU30K
steps
126K words
(30K+96K)
USB Ethernet
Q100UDEHCPU1000K
steps
925K words
(29K+896K)
16384K
bytes
9.5nsUSB EthernetDedicates memory card
(SRAM card,
FLASH card,
ATA card)
Q50UDEHCPU500K
steps
797K words
(29K+768K)
8092K
bytes
USB Ethernet
Q26UDEHCPU260K
steps
669K words
(29K+640K)
4096K
bytes
USB Ethernet
Q26UDHCPUUSB RS-232
Q20UDEHCPU200K
steps
USB Ethernet
Q20UDHCPUUSB RS-232
Q13UDEHCPU130K
steps
541K words
(29K+512K)
2048K
bytes
USB Ethernet
Q13UDHCPUUSB RS-232
Q10UDEHCPU100K
steps
USB Ethernet
Q10UDHCPUUSB RS-232
Q06UDEHCPU60K
steps
413K words
(29K+384K)
1024K
bytes
USB Ethernet
Q06UDHCPUUSB RS-232
Q04UDEHCPU40K
steps
157K words
(29K+128K)
USB Ethernet
Q04UDHCPUUSB RS-232
Q03UDECPU30K
steps
125K words
(29K+96K)
20nsUSB Ethernet
Q03UDCPUUSB RS-232
Q02UCPU20K
steps
93K words
(29K+64K)
512K
bytes
2048 points40nsUSB RS-232
Q01UCPU15K
steps
1024 points60nsUSB RS-232
Q00UCPU10K
steps
80nsUSB RS-232
Q00UJCPU29K words256K
bytes
256 points120nsUSB RS-232

*1: The USB port terminal is mini-B.
*2: The operation of devices that are not manufactured or recommended as compatible products by Mitsubishi Electric cannot be guaranteed.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM