Q03UDCPU MELSEC-Q Series Universal Model QCPU

45 lượt xem

Ngày: 27/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

Q03UDCPU MELSEC-Q Series Universal Model QCPU

Universal Model QCPU

Lineup

QCPU
High-speed Universal model QCPU“”
■ High-speed Universal model QCPU

“”

Lineup

Model Program capacity Device capacity
(Standard device
+Standard RAM)
Standard ROM capacity No. of I/O points Basic operation processing speed (LD instruction) Peripheral connection ports*1 Memory card I/F
Q26UDVCPU 260K
steps
700K words
(60K+640K)
4102K
bytes
4096 points 1.9ns USB Ethernet SD memory card
(SD memory card,
SDHC memory card)
*2
Q13UDVCPU 130K
steps
572K words
(60K+512K)
2051K
bytes
USB Ethernet
Q06UDVCPU 60K
steps
424K words
(40K+384K)
1025.5K
bytes
USB Ethernet
Q04UDVCPU 40K
steps
168K words
(40K+128K)
USB Ethernet
Q03UDVCPU 30K
steps
126K words
(30K+96K)
USB Ethernet
Q100UDEHCPU 1000K
steps
925K words
(29K+896K)
16384K
bytes
9.5ns USB Ethernet Dedicates memory card
(SRAM card,
FLASH card,
ATA card)
Q50UDEHCPU 500K
steps
797K words
(29K+768K)
8092K
bytes
USB Ethernet
Q26UDEHCPU 260K
steps
669K words
(29K+640K)
4096K
bytes
USB Ethernet
Q26UDHCPU USB RS-232
Q20UDEHCPU 200K
steps
USB Ethernet
Q20UDHCPU USB RS-232
Q13UDEHCPU 130K
steps
541K words
(29K+512K)
2048K
bytes
USB Ethernet
Q13UDHCPU USB RS-232
Q10UDEHCPU 100K
steps
USB Ethernet
Q10UDHCPU USB RS-232
Q06UDEHCPU 60K
steps
413K words
(29K+384K)
1024K
bytes
USB Ethernet
Q06UDHCPU USB RS-232
Q04UDEHCPU 40K
steps
157K words
(29K+128K)
USB Ethernet
Q04UDHCPU USB RS-232
Q03UDECPU 30K
steps
125K words
(29K+96K)
20ns USB Ethernet
Q03UDCPU USB RS-232
Q02UCPU 20K
steps
93K words
(29K+64K)
512K
bytes
2048 points 40ns USB RS-232
Q01UCPU 15K
steps
1024 points 60ns USB RS-232
Q00UCPU 10K
steps
80ns USB RS-232
Q00UJCPU 29K words 256K
bytes
256 points 120ns USB RS-232

*1: The USB port terminal is mini-B.
*2: The operation of devices that are not manufactured or recommended as compatible products by Mitsubishi Electric cannot be guaranteed.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM