Mitsubishi servo MR-JE-200A+ motor HG-SN202J-S100+ accessories

401 lượt xem

Ngày: 08/12/2018

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

Mitsubishi servo MR-JE-200A+ motor HG-SN202J-S100

SERVO AMPLIFIER
Type MR-JE
Rated Capacity (kW) 2
Number of Axes 1
Power Supply 3 Phase (VAC) 200-240
Dynamic Break BUILT-IN
PRODUCT DIMENSIONS & WEIGHT
Width (mm) 90
Height (mm) 168
Depth (mm) 195
Weight (kg) 2,1

MR-JE Servo Motor

0.1KW MR-JE-10A 0.5KW MR-JE-70A
HF-KN13(B)J-S100 JHF-SN52(B)J-S100
MR-J3CN1 MR-J3CN1
MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-J3ESCBL5M-L
MR-PWS1CBL5M-A1-L MR-PWCNS4
MR-BKS1CBL-5M-A1-L MR-BKCNS1
0.2KW MR-JE-20A 1KW MR-JE-100A
HF-KN23(B)J-S100 HF-SN102(B)J-S100
MR-J3CN1 MR-J3CN1
MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-J3ESCBL5M-L
MR-PWS1CBL5M-A1-L MR-PWCNS4
MR-BKS1CBL-5M-A1-L MR-BKCNS1
0.4KW MR-JE-40A 1.5KW MR-JE-200A
HF-KN43(B)J-S100 HF-SN152(B)J-S100
MR-J3CN1 MR-J3CN1
MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-J3ESCBL5M-L
MR-PWS1CBL5M-A1-L MR-PWCNS4
MR-BKS1CBL-5M-A1-L MR-BKCNS1
0.75KW MR-JE-70A 2KW MR-JE-200A
HF-KN73(B)J-S100 HF-SN202(B)J-S100
MR-J3CN1 MR-J3CN1
MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-J3ESCBL5M-L
MR-PWS1CBL5M-A1-L MR-PWCNS5
MR-BKS1CBL-5M-A1-L MR-BKCNS1
3KW MR-JE-300A
HF-SN302(B)J-S100
MR-J3CN1
MR-J3ESCBL5M-L
MR-PWCNS5
MR-BKCNS1
NHẬN XÉT SẢN PHẨM