H3CR-A8E DC12-48V Rơ le thời gian Omron

1.538 lượt xem

Ngày: 18/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

1,325,000

Hết hàng

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

H3CR-A8E DC12-48V

Rơ le thời gian Omron

  • Loại 8-chân
  • Nguồn cấp: AC/DC 24-48
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Chế độ hoạt động:

  A:ON-delay
  B:Flicker OFF start
  B2:Flicker ON start
  C:Signal ON/OFF-delay
  D:Signal OFF-delay
  E:Interval
  G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
  J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Thông tin đặt hàng chi tiết

11-pin Models

OutputSupply voltageInput typeTime rangeOperating mode *2Model *1
Contact100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
No-voltage
input
0.05 s to 300 hEight multi-modes:
A, B, B2, C, D, E, G, J
H3CR-A
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
Voltage inputEight multi-modes:
A, B, B2, C, D, E, G, J
H3CR-AP
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
No-voltage
input
0.1 s to 600 hH3CR-A-301
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
Transistor
(Photocoupler)
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
0.05 s to 300 hH3CR-AS

8-pin Models

OutputSupply voltageInput typeTime rangeOperating mode *2Model *1
Contact100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
No-input
available
0.05 s to 300 hFive multi-modes:
A, B, B2, E, J
(Power supply start)
H3CR-A8
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
0.1 s to 600 hH3CR-A8-301
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
Transistor
(Photocoupler)
24 to 48 VAC (50/60 Hz)/
12 to 48 VDC
0.05 s to 300 hH3CR-A8S
Time-limit contact
and instantaneous
contact
100 to 240 VAC (50/60 Hz)/
100 to 125 VDC
H3CR-A8E
24 to 48 VAC/VDC (50/60 Hz)

Accessories (Order Separately)

Adapter, Protective Cover, Hold down Clip, Setting Ring and Panel Cover

Name/specificationsModels
Flush Mounting AdapterY92F-30
Y92F-73 *1
Y92F-74 *1
Protective CoverY92A-48B *2
Hold-down Clip (Sold in sets of two)For PF085A SocketY92H-8
For PL08 or PL11 SocketsY92H-7
Setting Ring AY92S-27 *3
Setting Ring B and CY92S-28 *3
Panel CoverLight gray (5Y7/1)Y92P-48GL *4
Black (N1.5)Y92P-48GB *4
*1. The Y92A-48B Protective Cover and the Y92P-48G[] Panel Cover can not be used at the same time with the Y92F-73/
-74 Flush Mounting Adapter.
*2. The Y92A-48B Protective Cover is made from hard plastic. Remove the Protective Cover to change to set value. The
Y92F-73/-74 Flush Mounting Adapter and the Y92P-48G[] Panel Cover cannot be used at the same time with Y92A-
48B Protective Cover.
*3. The Y92S-27/-28 Setting Ring cannot be used alone. It must be used together with the Y92P-48G[] Panel Cover.
*4. The Y92A-48B Protective Cover and the Y92F-73/-74 Flush Mounting Adapter cannot be used at the same time with the
Y92P-48G[] Panel Cover.

Sockets

TimerRound Sockets
PinConnectionTerminalModels
11-pinFront ConnectingDIN track mountingP2CF-11
DIN track mounting (Finger-safe type)P2CF-11-E
Back ConnectingScrew terminalP3GA-11
Solder terminalPL11
Wrapping terminalPL11-Q
PCB terminalPLE11-0
8-pinFront ConnectingDIN track mountingP2CF-08
DIN track mounting (Finger-safe type)P2CF-08-E
DIN track mountingPF085A
Back ConnectingScrew terminalP3G-08
Solder terminalPL08
Wrapping terminalPL08-Q
PCB terminalPLE08-0
Note: 1. The P2CF-[][]-E has a finger-protection structure. Round crimp terminals cannot be used. Use forked crimp
terminals.
2. The P3GA-11 and P3G-08 Socket can be used together with the Y92A-48G Terminal Cover to implement finger
protection.
3. For details, refer to your OMRON website.

Terminal Cover

ApplicationModelRemarks
For back connecting socketY92A-48GFor P3G-08 and P3GA-11
NHẬN XÉT SẢN PHẨM