FX3U-4AD-TC-ADP Mô đun 4 đầu vào can K

383 lượt xem

Ngày: 18/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

FX3U-4AD-TC-ADP Mô đun 4 đầu vào can K

Temperature control blocks support Thermocouple elements and PT100 elements.

FX2N-2LC and FX3U-4LC temperature control blocks are used when the internal PID functions are not precise or fast enough.

Model
(Number of channels)
Available sensorInput specificationsApplicable FX PLC
ItemTemperature inputFX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX3U-4AD-PT-ADP
(Input 4ch)
Platinum resistance thermometer sensor
Pt100, 3-wire
Input
range
-50 to 250°C
Digital output
(-500 to 2500)
*8

Max.
1 unit
*3*4

Max.
2 units
*5

Max.
4 units

Max.
2 units
*5*6

Max.
4 units
Resolution0.1°C
FX3U-4AD-PTW-ADP
(Input 4ch)
Platinum resistance thermometer sensor
Pt100, 3-wire
Input
range
-100 to 600°C
Digital output
(-1000 to 6000)
*8

Max.
1 unit
*3*4

Max.
2 units
*5

Max.
4 units

Max.
2 units
*5*6

Max.
4 units
Resolution0.2 to 0.3°C
FX3U-4AD-TC-ADP
(Input 4ch)
Thermocouple
K/J type
Input
range
K type:
-100 to 1000°C
Digital output
(-1000 to 10000)
J type:
-100 to 600°C
Digital output
(-1000 to 6000)
*8

Max.
1 unit
*3*4

Max.
2 units
*5

Max.
4 units

Max.
2 units
*5*6

Max.
4 units
ResolutionK type: 0.4°C
J type: 0.3°C
FX2N-8AD
(Input 8ch)
Thermocouple
K/J/T type
Input
range
K type: -100 to 1200°C
Digital output
(-1000 to 12000)
J type: -100.0 to 600°C
Digital output
(-1000 to 6000)
T type: -100.0 to 350°C
Digital output
(-1000 to 3500)
××
Max.
8 units
×*1*2

Max.
8 units
Resolution[Typical example]
K type: 0.1°C
J type: 0.1°C
T type: 0.1°C
FX2N-2LC
(Input 2ch)
Platinum resistance thermometer sensor
Pt100, JPt100
Input
range
[Typical example]
Pt100: -200 to 600°C
JPt100: -200 to 500°C
××
Max.
8 units
×*1*2

Max.
8 units
Resolution0.1°C or 1°C
(differs depending on the sensor used)
Thermocouple
K/J/R/S/E/T/B/N/
JIS C 1602-1995/
PLII/W5Re/W26Re/
U/L type
Input
range
[Typical example]
K type: -100.0 to 1300°C
J type: -100.0 to 800°C
Resolution0.1°C or 1°C
(differs depending on the sensor used)
FX3U-4LC
(Input 4ch)
Platinum resistance thermometer sensor
Pt100, JPt100, Pt1000
Input
range
[Typical example]
Pt100: -200 to 600°C
Pt1000: -200.0 to 650.0°C
××*7

Max.
8 units
×*1*7

Max.
6 units
Resolution0.1°C or 1°C
(differs depending on the sensor used)
Thermocouple
K/J/R/S/E/T/B/
N/PLII/W5Re/
W26Re/U/L type
Input
range
[Typical example]
K type: -200.0 to 1300°C
J type: -200.0 to 1200°C
Resolution0.1°C or 1°C
(differs depending on the sensor used)
Low voltage inputInput
range
0 to 10 mV DC
0 to 100 mV DC
Resolution0.5 μV or 5.0 μV
(differs depending on the sensor used)

*1: When connecting to FX3UC, FX2NC-CNV-IF or FX3UC-1PS-5V is required.
*2: FX3UC-32MT-LT(-2): 7 units. FX3UC-**MT/D, FX3UC-**MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T: 8 units.
*3: When connecting to FX3G, FX3G-CNV-ADP is required.
*4: FX3G 14pt, 24pt models: 1 board. 40pt, 60pt models: 2 boards.
*5: For connection to FX3U and FX3UC-32MT-LT(-2), function expansion board is required.
*6: Supported by FX3UC-32MT-LT ver. 1.30 and later.
*7: Supported by FX3U and FX3UC ver. 2.20 and later.
*8: When connecting to FX3S, FX3S-CNV-ADP is required.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM