Mô đun truyền thông Modbus Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

1.520 lượt xem

Ngày: 02/05/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

1,482,000

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

FX3U-485ADP-MB

The FX3U-485ADP-MB communication special adapter (hereinafter called 485ADP-MB)
is a special adapter for RS-485 communication with a terminal block (European type).
485ADP-MB is an isolated signal exchange unit of RS-485 serial data communication
between the PLC and RS-485 device.
The FX3U-485ADP-MB features all functionality that is available with the FX3U485ADP, except that it also has MODBUS communication available.

Xem thêm hướng dẫn truyền thông Modbus FX3U và biến tần M200-Control techniques tại đây

 Communication Function 

Communication type Function
N:N network Data transfer between up to eight FX Series PLCs by the
simple program.
Parallel link Data transfer between two FX Series PLCs specifying
master/slave station.
Computer link Data transfer via dedicated protocol between PLC and
computer (specified as the master station).
Non-protocol
communication
Serial communication via non-protocol between PLC and
RS-485 device.
Inverter
communication
Controlling Mitsubishi’s FREQROL inverter using inverter
communication instruction.
MODBUS
communication
Data transfer for up to 32 slaves controlled by one master

Để xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt xin vui lòng xem tai đây

Để đặt hàng xin vui lòng liên hệ Hotline 0936296483

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM