FX2N-1HC Mô đun 1 đầu vào high speed counter

636 lượt xem

Ngày: 27/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

4,939,000

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

FX2N-1HC

Mô đun 1 đầu vào high speed counter

Using high speed counters, high speed signals from encoder ans sensors can be counted.
Because FX PLC has built-in high performance high speed counters, high speed control is possible with a simple program. A high speed counter block with hardware comparator is also available.

High speed counter block/adapter

Model
(Number of channels)
TypeHighest response
frequency
Hardware comparison
output function
2-phase counter
edge count function
Applicable FX PLC
FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX2N-1HC
(1ch)
1-phase
1-count
Max. 50 kHz××
Max.
8 units
×*2*3

Max.
8 units
1-phase
2-count
Max. 50 kHz
2-phase
2-count
1 edge count:
Max. 50 kHz
2 edge count:
Max. 25 kHz
4 edge count:
Max. 12.5 kHz
FX3U-2HC
(2ch)
1-phase
1-count
Max. 200 kHz××
Max.
8 units
×*2

Max.
4 units
1-phase
2-count
Max. 200 kHz
2-phase
2-count
1 edge count:
Max. 200 kHz
2 edge count:
Max. 100 kHz
4 edge count:
Max. 50 kHz
FX2NC-1HC
(1ch)
1-phase
1-count
Max. 50 kHz××××*3

Max.
8 units
1-phase
2-count
Max. 50 kHz
2-phase
2-count
1 edge count:
Max. 50 kHz
2 edge count:
Max. 25 kHz
4 edge count:
Max. 12.5 kHz
FX3U-4HSX-ADP
(4ch)
1-phase
1-count
Max. 200 kHz×××*1

Max.
2 units
××
1-phase
2-count
Max. 200 kHz
2-phase
2-count
1 edge count:
Max. 100 kHz
4 edge count:
Max. 100 kHz

*1: When used together with analog or communication adapters, function expansion board is required.
*2: When connecting to FX3UC, FX2NC-CNV-IF or FX3UC-1PS-5V is required.
*3: FX3UC-32MT-LT(-2): 7 units. FX3UC-**MT/D,FX3UC-**MT/DSS,FX3UC-16MR/D(S)-T: 8 units.

Built-in high speed counter function (high speed input adapter function)

FX3S Series PLC

TypeCounter No.
Highest
response
frequency*
Max. response
frequency when
high speed processing
instruction is used*
Supported high speed processing instructionsHigh
speed
counter
move
2 phase
counter
multi-
count
function
FX3U-4HSX-ADP
max. response
frequency
(FX3U only)
When
high speed
comparison
SET/RESET
is used
When
high speed
band
comparison
HSZ
is used
High
speed
comparison
SET
High
speed
comparison
RESET
High
speed
band
comparison
Counter
interrupt
High
speed
table
comparison
1-
phase
1-
count
C235,
C236,
C241
Max. 2pts:
Max. 60 kHz
overall frequency
60 kHz
××××
C237 to C240,
C242 to C245
Max. 4pts:
Max. 10 kHz
1-
phase
2-
count
C246
Max. 1pt:
Max. 60 kHz
C247,
C248,
C248(OP)
C249,
C250
Max. 2pts:
Max. 10 kHz
2-
phase
2-
count
C251
Max. 1pt:
Max. 30 kHz
×
C252,
C253,
C253(OP)
C254,
C255
Max. 2pts:
Max. 5 kHz

*: Regarding high speed counter reponse frequency, the overall frequency is limited. For details, please refer to the programming manual.

FX3G, FX3GC Series PLC

TypeCounter No.
Highest
response
frequency*
Max. response
frequency when
high speed processing
instruction is used*
Supported high speed processing instructionsHigh
speed
counter
move
2 phase
counter
multi-
count
function
FX3U-4HSX-ADP
max. response
frequency
(FX3U only)
When
high speed
comparison
SET/RESET
is used
When
high speed
band
comparison
HSZ
is used
High
speed
comparison
SET
High
speed
comparison
RESET
High
speed
band
comparison
Counter
interrupt
High
speed
table
comparison
1-
phase
1-
count
C235,
C236,
C238,
C239,
C241
Max. 4pts:
Max. 60 kHz
overall
frequency
60 kHz
××××
C237,
C240,
C242 to C245
Max. 2pts:
Max. 10 kHz
1-
phase
2-
count
C246,
C248(OP)
Max. 2pts:
Max. 60 kHz
C247 to C250
Max. 2pts:
Max. 10 kHz
2-
phase
2-
count
C251,
C253(OP)
Max. 2pts:
Max. 30 kHz
×
C252 to C255,
C254(OP)
Max. 2pts:
Max. 5 kHz

*: Regarding high speed counter reponse frequency, the overall frequency is limited. For details, please refer to the programming manual.

FX3U, FX3UC Series PLC

TypeCounter No.
Highest
response
frequency*
Max. response
frequency when
high speed processing
instruction is used*
Supported high speed processing instructionsHigh
speed
counter
move
2 phase
counter
multi-
count
function
FX3U-4HSX-ADP
max. response
frequency
(FX3U only)
When
high speed
comparison
SET/RESET
is used
When
high speed
band
comparison
HSZ
is used
High
speed
comparison
SET
High
speed
comparison
RESET
High
speed
band
comparison
Counter
interrupt
High
speed
table
comparison
1-
phase
1-
count
C235 to C240
Max. 6pts:
Max. 100 kHz
40 kHz40-
(Number
of times of
use of instruction)
200kHz
C244(OP),
C245(OP)
Max. 2pts:
Max. 10 kHz
10 kHz200 kHz
C241 to C245
Max. 3pts:
Max. 40 kHz
40 kHz
1-
phase
2-
count
C246,
C248(OP)
Max. 2pts:
Max. 100 kHz
40 kHz200 kHz
C247 to C250
Max. 2pts:
Max. 40 kHz
40 kHz
2-
phase
2-
count
C251,
C253
Max. 2pts:
Max. 50 kHz
(1 edge count, 4 edge count)
1 edge count40 kHz100 kHz
4 edge count10 kHz(40-
Number
of times of
use of
instruction)÷4
C252,
C253(OP),
C254,
C255
Max. 2pts:
Max. 40 kHz
1 edge count40 kHz40-
(Number
of times of use of instruction)
4 edge count10 kHz(40-
Number
of times of
use of
instruction)÷4

*: Regarding high speed counter reponse frequency, the overall frequency is limited. For details, please refer to the programming manual.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM