E2S-W25 Cảm biến tiệm cận siêu nhỏ Omron

1.079 lượt xem

Ngày: 17/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2S-W25 Cảm biến tiệm cận siêu nhỏ Omron

Advanced Performance and Wide Range of Selections in a Supercompact Size

Sensors

DC 2-Wire Models

Appearance Sensing surface Sensing distance Model
Operation mode
NO NC
Unshielded
459_lu_1_1
Top 1.6 mm E2S-W11 1M *1 *2 E2S-W12 1M
Front E2S-Q11 1M *1 *2 E2S-Q12 1M
Top 2.5 mm E2S-W21 1M *1 *2 E2S-W22 1M *2
Front E2S-Q21 1M *1 *2 E2S-Q22 1M *2

*1. Models with a different frequency are also available to prevent mutual interference. The model numbers are
E2S-[][][]B (e.g., E2S-W11B).
*2. Models are also available with robotics (bend resistant) cables. Add “-R” to the model number.
(e.g., E2S-W11-R 1M)

DC 3-Wire Models

Appearance Sensing surface Sensing distance Output configuration Model
Operation mode
NO NC
Unshielded
459_lu_1_1
Top 1.6 mm NPN E2S-W13 1M *1 *2 E2S-W14 1M
Front E2S-Q13 1M *1 *2 E2S-Q14 1M
Top 2.5 mm E2S-W23 1M *1 *2 E2S-W24 1M *2
Front E2S-Q23 1M *1 *2 E2S-Q24 1M *2
Top 1.6 mm PNP E2S-W15 1M *1 E2S-W16 1M
Front E2S-Q15 1M *1 E2S-Q16 1M
Top 2.5 mm E2S-W25 1M *1 E2S-W26 1M
Front E2S-Q25 1M *1 E2S-Q26 1M

*1. Models with a different frequency are also available to prevent mutual interference. The model numbers are
E2S-[][][] (e.g., E2S-W13B).
*2. Models are also available with robotics (bend resistant) cables. Add “-R” to the model number.(e.g., E2S-W13-R 1M)

Accessories (Order Separately)

Mounting Brackets

Some Mounting Brackets are provided with the Sensor. Order other Mounting Brackets separately if required.

Appearance Model Quantity Remarks
Y92E-C1R6 1 Provided with E2S-[]1[][]
(fixed with one screw)
Y92E-C2R5 Provided with E2S-[]2[][]
(fixed with one screw)
Y92E-D1R6 For E2S-[]1[][]
(fixed with two screws)
Y92E-D2R5 For E2S-[]2[][]
(fixed with two screws)
NHẬN XÉT SẢN PHẨM