E2EQ-X3D1G-M1GJ-T 0.3M Cảm biến chống tia hàn Omron

186 lượt xem

Ngày: 13/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2EQ-X3D1G-M1GJ-T 0.3M Cảm biến chống tia hàn Omron

Spatter-resistant Fluororesincoated Proximity Sensor

• Superior spatter resistance.

• Long Sensing-distance Models added for sensing distances up to 15 mm.

• Pre-wired Smartclick Connector Models are also available.

Sensors

Pre-wired Models

Long Sensing-distance Models

Appearance Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 4 mm DC 2-wire
(no polarity)
NO E2EQ-X4X1 2M
M18 8 mm E2EQ-X8X1 2M
M30 15 mm E2EQ-X15X1 2M

Standard Models

Appearance Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 3 mm DC 2-wire NO E2EQ-X3D1 2M
M18 7 mm E2EQ-X7D1 2M
M30 10 mm E2EQ-X10D1 2M

Pre-wired Smartclick Connector Models (M12)

Long Sensing-distance Models

Appearance Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 4 mm DC 2-wire
(no polarity)
(3)-(4)
pin arrangement
NO E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M
M18 8 mm E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M
M30 15 mm E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M

Standard Models

Standard Models Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 3 mm DC 2-wire
(1)-(4)
pin arrangement
NO E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M
M18 7 mm E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M
M30 10 mm E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M

Pre-wired Connector Models (M12)

Long Sensing-distance Models

Appearance Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 4 mm DC 2-wire (without polarity)
(3)-(4)
pin arrangement
NO E2EQ-X4X1-M1J 0.3M
M18 8 mm E2EQ-X8X1-M1J 0.3M
M30 15 mm E2EQ-X15X1-M1J 0.3M

Standard Models

Standard Models Sensing distance Output configuration Operation mode Model
M12 3 mm DC 2-wire
(1)-(4)
pin arrangement
NO E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
M18 7 mm E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M
M30 10 mm E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M

Accessories (Order Separately)

Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End)

(Models with Pre-wired Connectors: A Connector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Connector separately.)

Appearance Cable length Sensor I/O Connector
model number
Applicable Proximity Sensor
model number
Straight
2 m XS2F-D421-DC0-F E2EQ-X[]X1-M1J
5 m XS2F-D421-GC0-F
L-shape
2 m XS2F-D422-DC0-F
5 m XS2F-D422-GC0-F
Straight
2 m XS2F-D421-DA0-F E2EQ-X[]D1-M1GJ
5 m XS2F-D421-GA0-F
L-shape
2 m XS2F-D422-DA0-F
5 m XS2F-D422-GA0-F
Smartclick
Connector
Straight
2 m XS5F-D421-D80-F E2EQ-X[]X1-M1TJ
E2EQ-X[]D1-M1TGJ
5 m XS5F-D421-G80-F

Note: Refer to Introduction to Sensor I/O Connectors/Sensor Controllers for details.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM