E2EQ-X3D1G-M1GJ 0.3M Cảm biến chống tia hàn Omron

284 lượt xem

Ngày: 13/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Hết hàng

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2EQ-X3D1G-M1GJ 0.3M

Cảm biến chống tia hàn Omron

Spatter-resistant Fluororesincoated Proximity Sensor

• Superior spatter resistance.

• Long Sensing-distance Models added for sensing distances up to 15 mm.

• Pre-wired Smartclick Connector Models are also available.

Sensors

Pre-wired Models

Long Sensing-distance Models

AppearanceSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M124 mmDC 2-wire
(no polarity)
NOE2EQ-X4X1 2M
M188 mmE2EQ-X8X1 2M
M3015 mmE2EQ-X15X1 2M

Standard Models

AppearanceSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M123 mmDC 2-wireNOE2EQ-X3D1 2M
M187 mmE2EQ-X7D1 2M
M3010 mmE2EQ-X10D1 2M

Pre-wired Smartclick Connector Models (M12)

Long Sensing-distance Models

AppearanceSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M124 mmDC 2-wire
(no polarity)
(3)-(4)
pin arrangement
NOE2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M
M188 mmE2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M
M3015 mmE2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M

Standard Models

Standard ModelsSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M123 mmDC 2-wire
(1)-(4)
pin arrangement
NOE2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M
M187 mmE2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M
M3010 mmE2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M

Pre-wired Connector Models (M12)

Long Sensing-distance Models

AppearanceSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M124 mmDC 2-wire (without polarity)
(3)-(4)
pin arrangement
NOE2EQ-X4X1-M1J 0.3M
M188 mmE2EQ-X8X1-M1J 0.3M
M3015 mmE2EQ-X15X1-M1J 0.3M

Standard Models

Standard ModelsSensing distanceOutput configurationOperation modeModel
M123 mmDC 2-wire
(1)-(4)
pin arrangement
NOE2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
M187 mmE2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M
M3010 mmE2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M

Accessories (Order Separately)

Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End)

(Models with Pre-wired Connectors: A Connector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Connector separately.)

AppearanceCable lengthSensor I/O Connector
model number
Applicable Proximity Sensor
model number
Straight
2 mXS2F-D421-DC0-FE2EQ-X[]X1-M1J
5 mXS2F-D421-GC0-F
L-shape
2 mXS2F-D422-DC0-F
5 mXS2F-D422-GC0-F
Straight
2 mXS2F-D421-DA0-FE2EQ-X[]D1-M1GJ
5 mXS2F-D421-GA0-F
L-shape
2 mXS2F-D422-DA0-F
5 mXS2F-D422-GA0-F
Smartclick
Connector
Straight
2 mXS5F-D421-D80-FE2EQ-X[]X1-M1TJ
E2EQ-X[]D1-M1TGJ
5 mXS5F-D421-G80-F

Note: Refer to Introduction to Sensor I/O Connectors/Sensor Controllers for details.

NHẬN XÉT SẢN PHẨM