E2EM-X15C1 Cảm biến tiệm cận Omron

980 lượt xem

Ngày: 13/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2EM-X15C1 Cảm biến tiệm cận Omron

Long-distance Proximity Sensor

Sensors

DC 2-Wire, Pre-wired Models

Appearance Sensing distance Model
NO NC

*1
M12 4 mm E2EM-X4X1 2M *2 E2EM-X4X2 2M
M18 8 mm E2EM-X8X1 2M *2 E2EM-X8X2 2M
M30 15 mm E2EM-X15X1 2M *2 E2EM-X15X2 2M
M18 16 mm E2EM-X16MX1 2M E2EM-X16MX2 2M
M30 30 mm E2EM-X30MX1 2M E2EM-X30MX2 2M
*1. There are installation restrictions that apply to Shielded Sensors. Refer to Reference Influence of Surrounding Metal
in Safety Precautions on Data Sheet.
*2. Pre-wired M12 Connector Models with a cable length of 300 mm are also available. Add -M1J to the end of the model
number (example: E2EM-X4X1-M1J).

DC 3-Wire, Pre-wired Models

Appearance Sensing distance Model
Output configuration: NPN NO Output configuration: NPN NC

*
M8 2 mm E2EM-X2C1 2M E2EM-X2C2 2M
M12 4 mm E2EM-X4C1 2M E2EM-X4C2 2M
M18 8 mm E2EM-X8C1 2M E2EM-X8C2 2M
M30 15 mm E2EM-X15C1 2M E2EM-X15C2 2M
* There are installation restrictions that apply to Shielded Sensors. Refer to Reference Influence of Surrounding Metal in
Safety Precautions on Data Sheet.

DC 3-Wire, M12 Connector Models

Appearance Sensing distance Model
Output configuration: NPN NO Output configuration: NPN NC

*
M8 2 mm E2EM-X2C1-M1 E2EM-X2C2-M1
M12 4 mm E2EM-X4C1-M1 E2EM-X4C2-M1
M18 8 mm E2EM-X8C1-M1 E2EM-X8C2-M1
M30 15 mm E2EM-X15C1-M1 E2EM-X15C2-M1
* There are installation restrictions that apply to Shielded Sensors. Refer to Reference Influence of Surrounding Metal in
Safety Precautions on Data Sheet.

Accessories (Order Separately)

Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End)

(Models for Connectors and with Pre-wired Connectors: A Connector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Connector separately.)

Appearance Cable length Sensor I/O Connector model number Applicable Proximity Sensor model number
2 m XS2F-D421-DC0-F E2EM-X[]C1-M1
5 m XS2F-D421-GC0-F
2 m XS2F-D421-D80-F E2EM-X[]C[]-M1
5 m XS2F-D421-G80-F
2 m XS2F-D422-DC0-F E2EM-X[]C1-M1
5 m XS2F-D422-GC0-F
2 m XS2F-D422-D80-F E2EM-X[]C[]-M1
5 m XS2F-D422-G80-F
Note: Refer to Introduction to Sensor I/O Connectors/Sensor Controllers for details.
Use the XS2F-D42[]-[]CO-A for the E2EM-X[]X1-M1J. (Terminal 3: 0 V (+V), Terminal 4: +V (0 V))
NHẬN XÉT SẢN PHẨM