E2C-JC4AP Cảm biến tiệm cận có khuếch đại Omron

171 lượt xem

Ngày: 15/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2C-JC4AP Cảm biến tiệm cận có khuếch đại Omron

Separate Amplifier Sensor with Sensitivity Adjustment

• Compact design with smaller Sensor Head.

• Heat-resistance model available for application between −10 and 200°C.

Sensors

Standard Models

Sensor Amplifier Units
Appearance Stable
sensing
area *1
Model Model Power supply/
Output
Timer
function
Self-
diagnostic
output
3.5
dia.
0.8 (1.8) mm E2C-CR8A 3M E2C-GE4A DC/(NPN)
E2C-GF4A DC/(PNP)
E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
3.8
dia.
0.8 (1.8) mm E2C-CR8B 3M E2C-GE4A DC/(NPN)
E2C-GF4A DC/(PNP)
E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
M5 1 (2) mm E2C-X1A 3M E2C-GE4A DC/(NPN)
E2C-GF4A DC/(PNP)
E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
5.4
dia.
1 (2) mm E2C-C1A 3M E2C-GE4A DC/(NPN)
E2C-GF4A DC/(PNP)
E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
M8 1.5 (3) mm E2C-X1R5A 3M E2C-GE4A DC/(NPN)
E2C-GF4A DC/(PNP)
E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
M12 2 (5) mm E2C-X2A 3M E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) Yes Yes
E2C-JC4A 2M DC/(NPN) Yes
E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
M18 5 (10) mm E2C-X5A 3M E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
M30 10 (18) mm E2C-X10A 3M E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC
40
dia.
20 (50) mm E2C-C20MA 3M E2C-AM4A DC/(NPN, PNP)
E2C-AK4A AC

*1. Values in parentheses are for the maximum sensing distances at 23°C.
*2. Self-diagnostic output, timer, and DIN Track mounting.

Heat-resistant Model

Sensor Amplifier Unit
Appearance Stable sensing area Model Model
M8 1.5 mm E2C-X1R5AH 3M E2C-JC4CH 2M
M12 2 mm E2C-X2AH 3M E2C-JC4DH 2M
M18 5 mm E2C-X5AH 3M E2C-JC4EH 2M

Note: Characteristics will change if the cable length changes. Do not cut or extend the cable.

Accessories (Order Separately)

Mounting Brackets

A Mounting Bracket is not provided with the Sensor. Order a Mounting Bracket separately if required.

Name Model Applicable Sensors Remarks
Mounting Brackets Y92E-F3R5 E2C-CR8A, for 3.5 dia.
Y92E-F5R4 E2C-C1A, for 5.4 dia.

Connection Sockets

A Socket is not provided with the Amplifier Unit. Order a Socket separately if required.

Name Model Applicable Amplifier Unit Remarks
Front Connection Sockets PYF08A E2C-GE4A
E2C-GF4A
Hold-down Clips (Order Separately)
PYC-A1
Sold as a set.
P2CF-08 E2C-AM4A
P2CF-11 E2C-AK4A
Back Connection Sockets P3G-08 E2C-AM4A
P3GA-11 E2C-AK4A
PY08 E2C-GE4A
E2C-GF4A

Adapters

An Adapter is not provided with the Amplifier Unit. Order an Adapter separately if required.

Name Model Applicable Amplifier Unit Remarks
Embedded Adapters Y92F-30 E2C-AM4A/-AK4A
Y92F-70
Y92F-71

For details on Mounting Brackets, Protective Covers, and Sputter Protective Covers, refer to Accessories on Y92[].

NHẬN XÉT SẢN PHẨM