E2B-S08KS01-WP-B2 Cảm biến tiệm cận Omron

166 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2B-S08KS01-WP-B2 Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

Size Sensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NO Operation mode NC
M8
(Stain-
less
steel)
*2
Single Shielded 1.5 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-S08KS01-WP-B1 2M E2B-S08KS01-WP-B2 2M
NPN E2B-S08KS01-WP-C1 2M E2B-S08KS01-WP-C2 2M
Long PNP E2B-S08LS01-WP-B1 2M E2B-S08LS01-WP-B2 2M
NPN E2B-S08LS01-WP-C1 2M E2B-S08LS01-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
Short PNP E2B-S08KS01-MC-B1 E2B-S08KS01-MC-B2
NPN E2B-S08KS01-MC-C1 E2B-S08KS01-MC-C2
Long PNP E2B-S08LS01-MC-B1 E2B-S08LS01-MC-B2
NPN E2B-S08LS01-MC-C1 E2B-S08LS01-MC-C2
Unshielded 2 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-S08KN02-WP-B1 2M E2B-S08KN02-WP-B2 2M
NPN E2B-S08KN02-WP-C1 2M E2B-S08KN02-WP-C2 2M
Long PNP E2B-S08LN02-WP-B1 2M E2B-S08LN02-WP-B2 2M
NPN E2B-S08LN02-WP-C1 2M E2B-S08LN02-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
Short PNP E2B-S08KN02-MC-B1 E2B-S08KN02-MC-B2
NPN E2B-S08KN02-MC-C1 E2B-S08KN02-MC-C2
Long PNP E2B-S08LN02-MC-B1 E2B-S08LN02-MC-B2
NPN E2B-S08LN02-MC-C1 E2B-S08LN02-MC-C2
Double Shielded 2 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-S08KS02-WP-B1 2M E2B-S08KS02-WP-B2 2M
NPN E2B-S08KS02-WP-C1 2M E2B-S08KS02-WP-C2 2M
Long PNP E2B-S08LS02-WP-B1 2M E2B-S08LS02-WP-B2 2M
NPN E2B-S08LS02-WP-C1 2M E2B-S08LS02-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
Short PNP E2B-S08KS02-MC-B1 E2B-S08KS02-MC-B2
NPN E2B-S08KS02-MC-C1 E2B-S08KS02-MC-C2
Long PNP E2B-S08LS02-MC-B1 E2B-S08LS02-MC-B2
NPN E2B-S08LS02-MC-C1 E2B-S08LS02-MC-C2
Unshielded 4 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-S08KN04-WP-B1 2M E2B-S08KN04-WP-B2 2M
NPN E2B-S08KN04-WP-C1 2M E2B-S08KN04-WP-C2 2M
Long PNP E2B-S08LN04-WP-B1 2M E2B-S08LN04-WP-B2 2M
NPN E2B-S08LN04-WP-C1 2M E2B-S08LN04-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
Short PNP E2B-S08KN04-MC-B1 E2B-S08KN04-MC-B2
NPN E2B-S08KN04-MC-C1 E2B-S08KN04-MC-C2
Long PNP E2B-S08LN04-MC-B1 E2B-S08LN04-MC-B2
NPN E2B-S08LN04-MC-C1 E2B-S08LN04-MC-C2

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM