E2B-S08KN04-MC-C1 Cảm biến tiệm cận Omron

275 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

382,000

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2B-S08KN04-MC-C1

Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

SizeSensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NOOperation mode NC
M8
(Stain-
less
steel)
*2
SingleShielded1.5 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-S08KS01-WP-B1 2ME2B-S08KS01-WP-B2 2M
NPNE2B-S08KS01-WP-C1 2ME2B-S08KS01-WP-C2 2M
LongPNPE2B-S08LS01-WP-B1 2ME2B-S08LS01-WP-B2 2M
NPNE2B-S08LS01-WP-C1 2ME2B-S08LS01-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
ShortPNPE2B-S08KS01-MC-B1E2B-S08KS01-MC-B2
NPNE2B-S08KS01-MC-C1E2B-S08KS01-MC-C2
LongPNPE2B-S08LS01-MC-B1E2B-S08LS01-MC-B2
NPNE2B-S08LS01-MC-C1E2B-S08LS01-MC-C2
Unshielded2 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-S08KN02-WP-B1 2ME2B-S08KN02-WP-B2 2M
NPNE2B-S08KN02-WP-C1 2ME2B-S08KN02-WP-C2 2M
LongPNPE2B-S08LN02-WP-B1 2ME2B-S08LN02-WP-B2 2M
NPNE2B-S08LN02-WP-C1 2ME2B-S08LN02-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
ShortPNPE2B-S08KN02-MC-B1E2B-S08KN02-MC-B2
NPNE2B-S08KN02-MC-C1E2B-S08KN02-MC-C2
LongPNPE2B-S08LN02-MC-B1E2B-S08LN02-MC-B2
NPNE2B-S08LN02-MC-C1E2B-S08LN02-MC-C2
DoubleShielded2 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-S08KS02-WP-B1 2ME2B-S08KS02-WP-B2 2M
NPNE2B-S08KS02-WP-C1 2ME2B-S08KS02-WP-C2 2M
LongPNPE2B-S08LS02-WP-B1 2ME2B-S08LS02-WP-B2 2M
NPNE2B-S08LS02-WP-C1 2ME2B-S08LS02-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
ShortPNPE2B-S08KS02-MC-B1E2B-S08KS02-MC-B2
NPNE2B-S08KS02-MC-C1E2B-S08KS02-MC-C2
LongPNPE2B-S08LS02-MC-B1E2B-S08LS02-MC-B2
NPNE2B-S08LS02-MC-C1E2B-S08LS02-MC-C2
Unshielded4 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-S08KN04-WP-B1 2ME2B-S08KN04-WP-B2 2M
NPNE2B-S08KN04-WP-C1 2ME2B-S08KN04-WP-C2 2M
LongPNPE2B-S08LN04-WP-B1 2ME2B-S08LN04-WP-B2 2M
NPNE2B-S08LN04-WP-C1 2ME2B-S08LN04-WP-C2 2M
M8
Con-
nector
(3-pin)
ShortPNPE2B-S08KN04-MC-B1E2B-S08KN04-MC-B2
NPNE2B-S08KN04-MC-C1E2B-S08KN04-MC-C2
LongPNPE2B-S08LN04-MC-B1E2B-S08LN04-MC-B2
NPNE2B-S08LN04-MC-C1E2B-S08LN04-MC-C2

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM