E2B-M30LN30-M1-B1 Cảm biến tiệm cận Omron

129 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2B-M30LN30-M1-B1 Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

Size Sensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NO Operation mode NC
M30
(Brass)
Single Shielded 10 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M30KS10-WP-B1 2M E2B-M30KS10-WP-B2 2M
NPN E2B-M30KS10-WP-C1 2M E2B-M30KS10-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M30LS10-WP-B1 2M E2B-M30LS10-WP-B2 2M
NPN E2B-M30LS10-WP-C1 2M E2B-M30LS10-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M30KS10-M1-B1 E2B-M30KS10-M1-B2
NPN E2B-M30KS10-M1-C1 E2B-M30KS10-M1-C2
Long PNP E2B-M30LS10-M1-B1 E2B-M30LS10-M1-B2
NPN E2B-M30LS10-M1-C1 E2B-M30LS10-M1-C2
Unshielded 20 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M30KN20-WP-B1 2M E2B-M30KN20-WP-B2 2M
NPN E2B-M30KN20-WP-C1 2M E2B-M30KN20-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M30LN20-WP-B1 2M E2B-M30LN20-WP-B2 2M
NPN E2B-M30LN20-WP-C1 2M E2B-M30LN20-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M30KN20-M1-B1 E2B-M30KN20-M1-B2
NPN E2B-M30KN20-M1-C1 E2B-M30KN20-M1-C2
Long PNP E2B-M30LN20-M1-B1 E2B-M30LN20-M1-B2
NPN E2B-M30LN20-M1-C1 E2B-M30LN20-M1-C2
Double Shielded
*2
15 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M
NPN E2B-M30KS15-WP-C1 2M E2B-M30KS15-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M30LS15-WP-B1 2M E2B-M30LS15-WP-B2 2M
NPN E2B-M30LS15-WP-C1 2M E2B-M30LS15-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2
NPN E2B-M30KS15-M1-C1 E2B-M30KS15-M1-C2
Long PNP E2B-M30LS15-M1-B1 E2B-M30LS15-M1-B2
NPN E2B-M30LS15-M1-C1 E2B-M30LS15-M1-C2
Unshielded 30 mm Pre-
wired
Long PNP E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M
NPN E2B-M30LN30-WP-C1 2M E2B-M30LN30-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Long PNP E2B-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2
NPN E2B-M30LN30-M1-C1 E2B-M30LN30-M1-C2
*1. Pre-wired Models are available in the cable lengths of 2 m and 5 m.
*2. There are restrictions that apply to Shielded sensors.
Please refer to “Effects of Surrounding Metal” on Catalog.

Accessories (Order Separately)

Sensor I/O Connectors

Size Cable Shape Cores Cable length (m) Model
M8 (3-pin) PVC Straight 3 2 XS3F-M8PVC3S2M
5 XS3F-M8PVC3S5M
Right-angle 2 XS3F-M8PVC3A2M
5 XS3F-M8PVC3A5M
PVC Robot Straight 2 XS3F-M321-302-R
5 XS3F-M321-305-R
Right-angle 2 XS3F-M322-302-R
5 XS3F-M322-305-R
M12 (4-pin) PVC Straight 4 2 XS2F-M12PVC4S2M
5 XS2F-M12PVC4S5M
Right-angle 2 XS2F-M12PVC4A2M
5 XS2F-M12PVC4A5M
PVC Robot Straight 2 XS2F-D421-D80-F
5 XS2F-D421-G80-F
Right-angle 2 XS2F-D422-D80-F
5 XS2F-D422-G80-F
NHẬN XÉT SẢN PHẨM