E2B-M18LS08-M1-B1 Cảm biến tiệm cận Omron

313 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

633,000

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2B-M18LS08-M1-B1

Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

SizeSensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NOOperation mode NC
M18
(Brass)
SingleShielded5 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M18KS05-WP-B1 2ME2B-M18KS05-WP-B2 2M
NPNE2B-M18KS05-WP-C1 2ME2B-M18KS05-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M18LS05-WP-B1 2ME2B-M18LS05-WP-B2 2M
NPNE2B-M18LS05-WP-C1 2ME2B-M18LS05-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M18KS05-M1-B1E2B-M18KS05-M1-B2
NPNE2B-M18KS05-M1-C1E2B-M18KS05-M1-C2
LongPNPE2B-M18LS05-M1-B1E2B-M18LS05-M1-B2
NPNE2B-M18LS05-M1-C1E2B-M18LS05-M1-C2
Unshielded10 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M18KN10-WP-B1 2ME2B-M18KN10-WP-B2 2M
NPNE2B-M18KN10-WP-C1 2ME2B-M18KN10-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M18LN10-WP-B1 2ME2B-M18LN10-WP-B2 2M
NPNE2B-M18LN10-WP-C1 2ME2B-M18LN10-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M18KN10-M1-B1E2B-M18KN10-M1-B2
NPNE2B-M18KN10-M1-C1E2B-M18KN10-M1-C2
LongPNPE2B-M18LN10-M1-B1E2B-M18LN10-M1-B2
NPNE2B-M18LN10-M1-C1E2B-M18LN10-M1-C2
DoubleShielded
*2
8 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M18KS08-WP-B1 2ME2B-M18KS08-WP-B2 2M
NPNE2B-M18KS08-WP-C1 2ME2B-M18KS08-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M18LS08-WP-B1 2ME2B-M18LS08-WP-B2 2M
NPNE2B-M18LS08-WP-C1 2ME2B-M18LS08-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M18KS08-M1-B1E2B-M18KS08-M1-B2
NPNE2B-M18KS08-M1-C1E2B-M18KS08-M1-C2
LongPNPE2B-M18LS08-M1-B1E2B-M18LS08-M1-B2
NPNE2B-M18LS08-M1-C1E2B-M18LS08-M1-C2
Unshielded16 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M18KN16-WP-B1 2ME2B-M18KN16-WP-B2 2M
NPNE2B-M18KN16-WP-C1 2ME2B-M18KN16-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M18LN16-WP-B1 2ME2B-M18LN16-WP-B2 2M
NPNE2B-M18LN16-WP-C1 2ME2B-M18LN16-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M18KN16-M1-B1E2B-M18KN16-M1-B2
NPNE2B-M18KN16-M1-C1E2B-M18KN16-M1-C2
LongPNPE2B-M18LN16-M1-B1E2B-M18LN16-M1-B2
NPNE2B-M18LN16-M1-C1E2B-M18LN16-M1-C2
*1. Pre-wired Models are available in the cable lengths of 2 m and 5 m.
*2. There are restrictions that apply to Shielded sensors.
Please refer to “Effects of Surrounding Metal” on Catalog.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM