E2B-M18KS08-M1-B2 Cảm biến tiệm cận Omron

121 lượt xem

Ngày: 14/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2B-M18KS08-M1-B2 Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

Size Sensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NO Operation mode NC
M18
(Brass)
Single Shielded 5 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M18KS05-WP-B1 2M E2B-M18KS05-WP-B2 2M
NPN E2B-M18KS05-WP-C1 2M E2B-M18KS05-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M18LS05-WP-B1 2M E2B-M18LS05-WP-B2 2M
NPN E2B-M18LS05-WP-C1 2M E2B-M18LS05-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M18KS05-M1-B1 E2B-M18KS05-M1-B2
NPN E2B-M18KS05-M1-C1 E2B-M18KS05-M1-C2
Long PNP E2B-M18LS05-M1-B1 E2B-M18LS05-M1-B2
NPN E2B-M18LS05-M1-C1 E2B-M18LS05-M1-C2
Unshielded 10 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M18KN10-WP-B1 2M E2B-M18KN10-WP-B2 2M
NPN E2B-M18KN10-WP-C1 2M E2B-M18KN10-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M18LN10-WP-B1 2M E2B-M18LN10-WP-B2 2M
NPN E2B-M18LN10-WP-C1 2M E2B-M18LN10-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M18KN10-M1-B1 E2B-M18KN10-M1-B2
NPN E2B-M18KN10-M1-C1 E2B-M18KN10-M1-C2
Long PNP E2B-M18LN10-M1-B1 E2B-M18LN10-M1-B2
NPN E2B-M18LN10-M1-C1 E2B-M18LN10-M1-C2
Double Shielded
*2
8 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M
NPN E2B-M18KS08-WP-C1 2M E2B-M18KS08-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M18LS08-WP-B1 2M E2B-M18LS08-WP-B2 2M
NPN E2B-M18LS08-WP-C1 2M E2B-M18LS08-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2
NPN E2B-M18KS08-M1-C1 E2B-M18KS08-M1-C2
Long PNP E2B-M18LS08-M1-B1 E2B-M18LS08-M1-B2
NPN E2B-M18LS08-M1-C1 E2B-M18LS08-M1-C2
Unshielded 16 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M
NPN E2B-M18KN16-WP-C1 2M E2B-M18KN16-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M18LN16-WP-B1 2M E2B-M18LN16-WP-B2 2M
NPN E2B-M18LN16-WP-C1 2M E2B-M18LN16-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2
NPN E2B-M18KN16-M1-C1 E2B-M18KN16-M1-C2
Long PNP E2B-M18LN16-M1-B1 E2B-M18LN16-M1-B2
NPN E2B-M18LN16-M1-C1 E2B-M18LN16-M1-C2
*1. Pre-wired Models are available in the cable lengths of 2 m and 5 m.
*2. There are restrictions that apply to Shielded sensors.
Please refer to “Effects of Surrounding Metal” on Catalog.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM