E2B-M12KN05-M1-C2 Cảm biến tiệm cận Omron

238 lượt xem

Ngày: 11/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

E2B-M12KN05-M1-C2 Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

2. Material specifications for stainless steel housing case: 1.4305 (W.-No.), SUS 303 (AISI), 2346 (SS).

Size Sensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NO Operation mode NC
M12
(Brass)
Single Shielded 2 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M12KS02-WP-B1 2M E2B-M12KS02-WP-B2 2M
NPN E2B-M12KS02-WP-C1 2M E2B-M12KS02-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M12LS02-WP-B1 2M E2B-M12LS02-WP-B2 2M
NPN E2B-M12LS02-WP-C1 2M E2B-M12LS02-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M12KS02-M1-B1 E2B-M12KS02-M1-B2
NPN E2B-M12KS02-M1-C1 E2B-M12KS02-M1-C2
Long PNP E2B-M12LS02-M1-B1 E2B-M12LS02-M1-B2
NPN E2B-M12LS02-M1-C1 E2B-M12LS02-M1-C2
Unshielded 5 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M12KN05-WP-B1 2M E2B-M12KN05-WP-B2 2M
NPN E2B-M12KN05-WP-C1 2M E2B-M12KN05-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M12LN05-WP-B1 2M E2B-M12LN05-WP-B2 2M
NPN E2B-M12LN05-WP-C1 2M E2B-M12LN05-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M12KN05-M1-B1 E2B-M12KN05-M1-B2
NPN E2B-M12KN05-M1-C1 E2B-M12KN05-M1-C2
Long PNP E2B-M12LN05-M1-B1 E2B-M12LN05-M1-B2
NPN E2B-M12LN05-M1-C1 E2B-M12LN05-M1-C2
Double Shielded
*2
4 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M
NPN E2B-M12KS04-WP-C1 2M E2B-M12KS04-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M12LS04-WP-B1 2M E2B-M12LS04-WP-B2 2M
NPN E2B-M12LS04-WP-C1 2M E2B-M12LS04-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2
NPN E2B-M12KS04-M1-C1 E2B-M12KS04-M1-C2
Long PNP E2B-M12LS04-M1-B1 E2B-M12LS04-M1-B2
NPN E2B-M12LS04-M1-C1 E2B-M12LS04-M1-C2
Unshielded 8 mm Pre-
wired
Short PNP E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M
NPN E2B-M12KN08-WP-C1 2M E2B-M12KN08-WP-C2 2M
Long PNP E2B-M12LN08-WP-B1 2M E2B-M12LN08-WP-B2 2M
NPN E2B-M12LN08-WP-C1 2M E2B-M12LN08-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
Short PNP E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2
NPN E2B-M12KN08-M1-C1 E2B-M12KN08-M1-C2
Long PNP E2B-M12LN08-M1-B1 E2B-M12LN08-M1-B2
NPN E2B-M12LN08-M1-C1 E2B-M12LN08-M1-C2
NHẬN XÉT SẢN PHẨM