E2B-M12KN05-M1-C2 Cảm biến tiệm cận Omron

300 lượt xem

Ngày: 10/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

435,000

Hết hàng

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

E2B-M12KN05-M1-C2

Cảm biến tiệm cận Omron

Perfect fit for standard environments

2. Material specifications for stainless steel housing case: 1.4305 (W.-No.), SUS 303 (AISI), 2346 (SS).

SizeSensing
distance
Con-
necting
method
*1
Body
length
Output
config-
uration
Operation mode NOOperation mode NC
M12
(Brass)
SingleShielded2 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M12KS02-WP-B1 2ME2B-M12KS02-WP-B2 2M
NPNE2B-M12KS02-WP-C1 2ME2B-M12KS02-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M12LS02-WP-B1 2ME2B-M12LS02-WP-B2 2M
NPNE2B-M12LS02-WP-C1 2ME2B-M12LS02-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M12KS02-M1-B1E2B-M12KS02-M1-B2
NPNE2B-M12KS02-M1-C1E2B-M12KS02-M1-C2
LongPNPE2B-M12LS02-M1-B1E2B-M12LS02-M1-B2
NPNE2B-M12LS02-M1-C1E2B-M12LS02-M1-C2
Unshielded5 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M12KN05-WP-B1 2ME2B-M12KN05-WP-B2 2M
NPNE2B-M12KN05-WP-C1 2ME2B-M12KN05-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M12LN05-WP-B1 2ME2B-M12LN05-WP-B2 2M
NPNE2B-M12LN05-WP-C1 2ME2B-M12LN05-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M12KN05-M1-B1E2B-M12KN05-M1-B2
NPNE2B-M12KN05-M1-C1E2B-M12KN05-M1-C2
LongPNPE2B-M12LN05-M1-B1E2B-M12LN05-M1-B2
NPNE2B-M12LN05-M1-C1E2B-M12LN05-M1-C2
DoubleShielded
*2
4 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M12KS04-WP-B1 2ME2B-M12KS04-WP-B2 2M
NPNE2B-M12KS04-WP-C1 2ME2B-M12KS04-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M12LS04-WP-B1 2ME2B-M12LS04-WP-B2 2M
NPNE2B-M12LS04-WP-C1 2ME2B-M12LS04-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M12KS04-M1-B1E2B-M12KS04-M1-B2
NPNE2B-M12KS04-M1-C1E2B-M12KS04-M1-C2
LongPNPE2B-M12LS04-M1-B1E2B-M12LS04-M1-B2
NPNE2B-M12LS04-M1-C1E2B-M12LS04-M1-C2
Unshielded8 mmPre-
wired
ShortPNPE2B-M12KN08-WP-B1 2ME2B-M12KN08-WP-B2 2M
NPNE2B-M12KN08-WP-C1 2ME2B-M12KN08-WP-C2 2M
LongPNPE2B-M12LN08-WP-B1 2ME2B-M12LN08-WP-B2 2M
NPNE2B-M12LN08-WP-C1 2ME2B-M12LN08-WP-C2 2M
M12
Con-
nector
ShortPNPE2B-M12KN08-M1-B1E2B-M12KN08-M1-B2
NPNE2B-M12KN08-M1-C1E2B-M12KN08-M1-C2
LongPNPE2B-M12LN08-M1-B1E2B-M12LN08-M1-B2
NPNE2B-M12LN08-M1-C1E2B-M12LN08-M1-C2
NHẬN XÉT SẢN PHẨM