CP1W-CIF41 Mô đun truyền thông Ethernet Omron

2.029 lượt xem

Ngày: 04/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

5,941,000

Hết hàng

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

CP1W-CIF41

Mô đun truyền thông Ethernet Omron

Option Board (for CP1E N30/40/60 or NA20 CPU Units)

The Options cannot be used for CP1E N14/20, N30/40/60S(1), E10/14/20/30/40/60(S) CPU Units.

Product nameSpecificationsModel
RS-232C
Option Board
2064_lu_8_1One RS-232C Option Board can be mounted to the Option Board slot.CP1W-CIF01
RS-422A/485
Option Board
2064_lu_8_2One RS-422A/485 Option Board can be mounted to the Option Board
slot.
CP1W-CIF11
RS-422A/485
Isolated-type
Option Board
2064_lu_8_3CP1W-CIF12-V1
Ethernet
Option Board
2064_lu_8_4One Ethernet Option Board can be mounted to the Option Board slot.
CP1E CPU Units are supported by CP1W-CIF41 version 2.0 or higher.
When using CP1W-CIF41, CX-Programmer version 9.12 or higher is
required.
CP1W-CIF41
Analog Input
Option Board
2064_lu_8_5Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog inputs. 0-10V (Resolution:1/4000), 0-20mA (Resolution:
1/2000).
CP1W-ADB21 *
Analog Output
Option Board
2064_lu_8_6Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog outputs. 0-10V (Resolution:1/4000).
CP1W-DAB21V *
Analog I/O
Option Board
2064_lu_8_7Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog inputs. 0-10V (Resolution:1/4000), 0-20mA (Resolution:1/2000).
2 analog outputs. 0-10V (Resolution:1/4000).
CP1W-MAB221 *
NHẬN XÉT SẢN PHẨM