CP1W-CIF41 Mô đun truyền thông Ethernet Omron

1.482 lượt xem

Ngày: 04/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

CP1W-CIF41 Mô đun truyền thông Ethernet Omron

Option Board (for CP1E N30/40/60 or NA20 CPU Units)

The Options cannot be used for CP1E N14/20, N30/40/60S(1), E10/14/20/30/40/60(S) CPU Units.

Product name Specifications Model
RS-232C
Option Board
2064_lu_8_1 One RS-232C Option Board can be mounted to the Option Board slot. CP1W-CIF01
RS-422A/485
Option Board
2064_lu_8_2 One RS-422A/485 Option Board can be mounted to the Option Board
slot.
CP1W-CIF11
RS-422A/485
Isolated-type
Option Board
2064_lu_8_3 CP1W-CIF12-V1
Ethernet
Option Board
2064_lu_8_4 One Ethernet Option Board can be mounted to the Option Board slot.
CP1E CPU Units are supported by CP1W-CIF41 version 2.0 or higher.
When using CP1W-CIF41, CX-Programmer version 9.12 or higher is
required.
CP1W-CIF41
Analog Input
Option Board
2064_lu_8_5 Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog inputs. 0-10V (Resolution:1/4000), 0-20mA (Resolution:
1/2000).
CP1W-ADB21 *
Analog Output
Option Board
2064_lu_8_6 Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog outputs. 0-10V (Resolution:1/4000).
CP1W-DAB21V *
Analog I/O
Option Board
2064_lu_8_7 Can be mounted in CPU Unit Option Board slot.
2 analog inputs. 0-10V (Resolution:1/4000), 0-20mA (Resolution:1/2000).
2 analog outputs. 0-10V (Resolution:1/4000).
CP1W-MAB221 *
NHẬN XÉT SẢN PHẨM