CP1E-E40SDR-A PLC Omron cỡ nhỏ 40I/O-loại mới

869 lượt xem

Ngày: 06/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

PLC dòng CP1E 18-DC input / 12-trans output. DC24. Tích hợp sẵn cổng RS232

Liên hệ

Chuyên mục: , .

Đảm bảo 100% hàng chính hãng

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

0936.296.483 (hotline)

0936.296.483 (Hỗ trợ kỹ thuật)

CP1E-E40SDR-A PLC Omron cỡ nhỏ 40I/O-loại mới

Cost-effective CP1E with Enhanced Expandability for Analog and Temperature Control

Basic Model

Renewal-type

E[][]S-type CP1E CPU Units (Built-in USB port)

Product name Specifications External
power
supply
(24 VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Model
Power
Supply
In-
puts
Out-
puts
Out-
put
type
Program
capacity
Data
memory
capacity
5 V 24 V
E[][]S-type
CPU Units with
14 I/O Points
2064_lu_1_1
100 to
240
VAC
8 6 Relay 2K steps 2K words 0.16 0.07 CP1E-E14SDR-A
E[][]S-type
CPU Units with
20 I/O Points
2064_lu_1_2
100 to
240
VAC
12 8 Relay 2K steps 2K words 0.17 0.08 CP1E-E20SDR-A
E[][]S-type
CPU Units with
30 I/O Points
2064_lu_1_3
100 to
240
VAC
18 12 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.07 CP1E-E30SDR-A
E[][]S-type
CPU Units with
40 I/O Points
2064_lu_1_4
100 to
240
VAC
24 16 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.09 CP1E-E40SDR-A
E[][]S-type
CPU Units with
60 I/O Points
2064_lu_1_5
100 to
240
VAC
36 24 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.13 CP1E-E60SDR-A

Normal-type

E[][]-type CP1E CPU Units (Built-in USB port)

Product
name
Specifications External
power
supply
(24
VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Model
Power
Supply
In-
puts
Out-
puts
Output
type
Program
capacity
Data
memory
capacity
5 V 24 V
E[][]-type
CPU Units with
10 I/O Points
2064_lu_5_1
100 to
240
VAC
6 4 Relay 2K steps 2K words 0.08 0.04 CP1E-E10DR-A
Transistor
(sinking)
0.11 CP1E-E10DT-A
Transistor
(sourcing)
0.11 CP1E-E10DT1-A
24 VDC Relay 0.08 0.04 CP1E-E10DR-D
Transistor
(sinking)
0.11 CP1E-E10DT-D
Transistor
(sourcing)
0.11 CP1E-E10DT1-D
E[][]-type
CPU Units with
14 I/O Points
2064_lu_5_2
100 to
240
VAC
8 6 Relay 2K steps 2K words 0.16 0.07 CP1E-E14DR-A
E[][]-type
CPU Units with
20 I/O Points
2064_lu_5_3
100 to
240
VAC
12 8 Relay 2K steps 2K words 0.17 0.08 CP1E-E20DR-A
E[][]-type
CPU Units with
30 I/O Points
2064_lu_5_4
100 to
240
VAC
18 12 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.07 CP1E-E30DR-A
E[][]-type
CPU Units with
40 I/O Points
2064_lu_5_5
100 to
240
VAC
24 16 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.09 CP1E-E40DR-A

NHẬN XÉT SẢN PHẨM