Cảm biến quang siêu nhỏ EE-SX95

236 lượt xem

Ngày: 28/05/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Chuyên mục: , .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

EE-SX95

Meeting Customer Needs with Ultracompact Sensors that Mount with M3 Screws

Thông tin đặt hàng

Sensors

Appearance Sensing
method
Sensing
distance
Output
configuration
Connection
method
(Cable length)
Output
type
Model
Standard
3199_lu_1_1
Throughbeam
(with slot)
5 mm
(slot width)
(Infrared
light)
Light-ON
Dark-ON
(2 outputs)
Pre-wired model
with standard
cable (1 m)
NPN EE-SX950-W 1M *1
PNP EE-SX950P-W 1M *2
Pre-wired model
with robot cable
(1 m)
NPN EE-SX950-R 1M *1
Pre-wired
connector
model with robot
cable (0.3 m)
NPN EE-SX950-C1J-R 0.3M
L-shaped
3199_lu_1_2
Pre-wired model
with standard
cable (1 m)
NPN EE-SX951-W 1M *1
PNP EE-SX951P-W 1M *2
Pre-wired model
with robot cable
(1 m)
NPN EE-SX951-R 1M *1
Pre-wired
connector
model with robot
cable (0.3 m)
NPN EE-SX951-C1J-R 0.3M
F-shaped
3199_lu_1_3
Pre-wired model
with standard
cable (1 m)
NPN EE-SX952-W 1M *1
PNP EE-SX952P-W 1M *2
Pre-wired model
with robot cable
(1 m)
NPN EE-SX952-R 1M *1
Pre-wired
connector
model with robot
cable (0.3 m)
NPN EE-SX952-C1J-R 0.3M
R-shaped
3199_lu_1_4
Pre-wired model
with standard
cable (1 m)
NPN EE-SX953-W 1M *1
PNP EE-SX953P-W 1M *2
Pre-wired model
with robot cable
(1 m)
NPN EE-SX953-R 1M *1
Pre-wired
connector
model with robot
cable (0.3 m)
NPN EE-SX953-C1J-R 0.3M
U-shaped
3199_lu_1_5
Pre-wired model
with standard
cable (1 m)
NPN EE-SX954-W 1M *1
PNP EE-SX954P-W 1M *2
Pre-wired model
with robot cable
(1 m)
NPN EE-SX954-R 1M *1
Pre-wired
connector
model with robot
cable (0.3 m)
NPN EE-SX954-C1J-R 0.3M
*1. A model is available with a 3-m cable. The model number is EE-SX95[]-[]3M. (Example: EE-SX950-W 3M)
*2. A pre-wired model with a PNP output and 1-m robot cable is available. The model number is EE-SX95[]P-R 1M.
(Example: EE-SX950P-R 1M)

Accessories (Order Separately)

Connector with Robot Cable

Type Cable length Model Remarks
Connector with Cable 2 m EE-1016-R 2M Connector with lock, AWG26, 4-core Robot Cable
NHẬN XÉT SẢN PHẨM