Đế giữ điện cực bằng sứ BS-1 Omron

2.645 lượt xem

Ngày: 01/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

570,000

Chuyên mục: .
Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

BS-1

Đế giữ điện cực bằng sứ Omron

Applications where resistance to high-temperature, high-pressure is required
For 1-pole electrodes, 250°C, 1.96 Mpa

Electrode Holders

ApplicationModel
Liquid with low specific resistanceFor 1-pole electrodeBF-1
When sturdy mounting is requiredFor 3-pole electrodeBF-3
For 3-pole electrode (2-wire)BF-3R
For 5-pole electrodeBF-5
For 5-pole electrode (2-wire)BF-5R
Applications where resistance to high-temperature, high-pressure is required
For 1-pole electrodes, 250°C, 1.96 Mpa
BS-1
BS-1S
BS-1S-1
BS-1S2
High-pressure application where resistance
to corrosion is required
For 1-pole electrode, SUS304 981 kPaBS-1T SUS304
For 1-pole electrode, SUS316 981 kPaBS-1T SUS316
For 1-pole electrode, Titanium 981 kPaBS-1T TITANIUM
For 1-pole electrode, HAS B 981 kPaBS-1T HAS B
For 1-pole electrode, HAS C 981 kPaBS-1T HAS C

Accessories (Order Separately)

ApplicationModel
Protective Cover (For PS-[]S and BF-3/-5)F03-11
Protective Cover (For BS-1, BS-1S and BS-1T)F03-19
M18 Nut (For BS-1)F03-17
M18 Nut (For BS-1T)F03-18
Note: Refer to Installing an Electrode Holder on a Tank under Level Controller Installation in the Technical Guide for
Level Controllers for information on Level Controller installation.
Refer to PS-[]S(R) Electrode Holder Accessories (Order Separately) for dimensions.
NHẬN XÉT SẢN PHẨM