Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3U

Bộ điều khiển logic loại nhỏ
Khả năng mở rộng đến 256I/O
Mở rộng tôi đa 384I/O qua CC-Link

Showing 1–16 of 99 results