Giới thiệu

MQE Automation là một nhóm các chuyên gia tự động hóa chuyên mang đến cho bạn các giải pháp và dịch vụ điều khiển máy cải tiến mới nhất. Chúng tôi chấp nhận rủi ro và phỏng đoán trong các dự án tự động hóa máy móc. Thành công của chúng tôi được đo bằng sự hài lòng hoàn toàn của bạn. Khách hàng của chúng tôi là các nhà chế tạo máy OEM và người dùng cuối khắp Việt Nam. Họ đã là nguồn dẫn chứng tốt nhất của chúng tôi trong 10 năm qua

Phân phối Tự động hóa Công nghiệp, Xây dựng & Lắp ráp Bảng điều khiển, Tích hợp & Kỹ thuật Hệ thống hoặc Robot & Chế tạo Máy – bất kể ứng dụng của bạn yêu cầu gì – nhóm các công ty thuộc nhóm Giải pháp Tự động hóa Hoàn chỉnh (CAS) đều có giải pháp.